Обавештавамо Вас да ће се у петак, 19.05.2023. у 19:00 у улици Војводе Миленка 44  у Београду,одржати скупштина ОФА.

На седници управног одбора одржаној 17.05.2023. у 19 часова, донете су следеће одлуке:

Да се на скуштини ОФА разматрају следеће тачке дневног реда – предлози одлуке за

  1. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2022.
  2. Усвајање извештаја о улагању у културу у 2022.
  3. Усвајање финансијског плана за 2023.
  4. Усвајање финансијског извештаја за 2022.
  5. Усвајање ревизорског извештаја за 2022.
  6. Усвајање годишњег обрачуна накнада за 2022.
  7. Усвајање извештаја о раду Управног одбора ОФА
  8. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора ОФА
  9. Избор ревизора за 2023.

 

ПОЗИВ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ФОТОГРАФСКИХ АУТОРА

Scroll to Top