Обавештавамо Вас да ће се у петак, 10.11.2023. у 20:00 у улици Војводе Миленка 44 у Београду, одржати скупштина ОФА.


На седници управног одбора одржаној 01.11.2023. у 20 часова, донете су следеће одлуке:

  • О завршетку расподеле целокупног износа фонда за расподелу (Општи обрачун накнада) ауторима за 2021.
  • О почетку расподеле тантјема из фонда за 2022. (Општи обрачун накнада – члан 17. Плана Расподеле)
  • О одржавању скупштине ОФА дана 10.11.2023. у 20 часова на адреси Војводе Миленка 44 са предлогом дневног реда – измена плана расподеле а у вези понављања истих ауторских дела на различитим телевизијским каналима који се неизравно реемитују, три и више фотографија по истоврсној емисији.

Да се на скуштини ОФА разматрају следећа тачка дневног реда – Измена плана расподеле ОФА а у вези понављања истих ауторских дела на различитим
телевизијским каналима који се неизравно реемитују, три и више фотографија по истоврсној емисији.

Материјал за седницу можете преузети испод:

Scroll to Top