Скупштина ОФА одржаће се у понедељак, 10.06.2019. у 19 часова у Добрачиној 59б (Дорћол сквер).

Дневни ред скупштине:
– Предлог измене члана 21. плана расподеле
– Усвајање ревизије пословања ОФА за 2018. од стране овлашћеног ревизора
– Годишњи извештај о пословању ОФА за 2018.
– Извештај УО и НЗ
– Финансијски план за 2019.

Материјал за скупштину:
Записник са седнице УО
Годишњи извештај ОФА 2018.
Извештај ревизора за 2018. годину
Финансијски план ОФА 2018.

Scroll to Top