ПРИСТУПНИ УГОВОРИ

Да би аутор стекао право на накнаду може закључити са организацијом ОФА уговор који на искључив начин уступа ОФА право на реемитовање фотографских дела из чл. 29. Закона са налогом да ОФА у своје име, а за његов рачун, закључује уговоре са корисницима фотографија о неискључивом уступању тог права.

ОФА је дужна да прикупља информације у вези реемитовања ауторских дела и за фотографе који нису закључили уговор са ОФА о искључивом уступању ауторских права из области фотографије.

Фотографије треба послати на CD-у са пописом ауторских дела (за сваку фотографију је потребно написати кључне речи) и биографиом (подаци за контакт и број рачуна банци).
Адреса за слање – Милентија Поповића 23/9.

Преузмите формулар са овог линка – Уговор о заступању (уступање на искључив начин права на реемитовање фотографских дела из члана 29. ЗАСП-а)

Преузмите са овог линка план расподеле на основу којих ОФА распоређује ауторима и носиоцима права тантијеме

КАБЛОВСКИ РЕЕМИТЕРИ

Преузмите – Уговор о неискључивом уступању права реемитовања

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ

Преузмите – План расподеле на основу кога ОФА распоређује ауторима и носиоцима права тантијеме

ТАРИФА

  • Тарифа за физичка и правна лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија објављена је у Службеном гласнику РС бр. 42 од 11. маја 2015. године.
    Законитост тарифе потврђена је решењем Завода за интелектуалну својину 990 број 021-2015/3151-05 од 5. маја 2015. године.

  • Завод за интелектуалну својину Републике Србије дао је своју сагласност на предлог тарифе Организације Фотографских Аутора која је објављена дана 28.06.2016. у Службеном Гласнику бр. 59/2016.
    Текст тарифе можете прочитати на овом линку.

РЕШЕЊА

Нова тарифа – накнада за кабловско реемитовање фотографских дела – 28.06.2016.

Решење о усвајању предлога тарифе накнаде за кабловско реемитовање фотографских дела – 20.06.2016.

Решење о усвајању предлога тарифе за остваривање права на посебну накнаду – 05.05.2015.

Scroll to Top