Центар за развој фотографије најоштрије осуђује намеру дискредитовања медијске фотографије и одузимање ауторских права фоторепортерима. Од посланика у Скупштини Србије захтевамо да одустану од ове намере, незабележене у светској пракси и законодавству.

УЛУПУДС, секција уметничке фотографије, Удружење фоторепортера Србије (УФОС), Фото савез Србије (ФСС), Фото-асоцијација Војводине (ФАВ), Асоцијација фотографских аутора (АФА), Удружење спортских фотографа Србије (УСФС), Организација фотографских аутора (ОФА), Независно удружење новинара Србије (НУНС), Удружење новинара Србије (УНС) и Центар за развој фотографије (ЦРФ) тврде да ће покушај избацивања фотографије са листе ауторских дела повући за собом несагледиве последице по јавност и медијску струку.

Foto- mehaničar
Понуђено тумачење Закона о ауторским и сродним правима којим се фотографија тумачи као производ рутинске механичке радње, нема упориште у професионалној фотографској пракси и директно је у сукобу са професионалним обављањем фотографског посла у медијима.

Одбор за уставна питања и законодавсто доставио је Скупштини овај предлог тумачења без икакве консултације са стучњацима из области фотографије и медија.

Процењивање ауторског рада од стране нестручних људи за ову област, довело би до деградације професије, и тиме начинило велику штету новинарству/медијској струци и јавности.

Фотографска и новинарска удружења позивају јавност да стане у одбрану фотографске професије, против нестручног тумачења фотографије, којим ће бити омаловажени и обесправљени медијски фотографи, супротно постулатима на којима почива једна правно уређена држава.

Намера предлагача је да легализују крађу фотографија. Усвајање предложеног тумачења у директној је супротности са самим Законом који штити фотографије фоторепортера као ауторски рад.

Фотографске организације упозоравају да је предлог у оштрој колизији са Бернском конвенцијом коју је ратификовала и наша земља, као и са међународно прихваћеним нормама заштите ауторских дела. Усвајање овог тумачења омогућиће нелегално објављивање туђих ауторских дела и остваривање зараде на њима.

Хитна процедура усвајања овог тумачења Закона, коју предлаже скупштински одбор, такође је незаконита. Категорија “хитности” је резервисана за законе или питања која нису могла да се предвиде и која могу да проузрокују штетне последице по живот и здравље људи, по безбедност земље или по рад организација у јавном интересу. Решавању по хитној процедури нема легалан основ.

УЛУПУДС, УФОС, ФСС, ФАВ, АФА, УСФС, ОФА, НУНС, УНС и ЦРФ ће се жалити Европском суду за људска права уколико се медијским фотографима одузму ауторска права. Упозоравамо да ће у том случају трошак за надокнаде због поступања супротно међународним конвенцијама бити велики.

ЦРФ наглашава да је постојећи закон добар и да га не треба мењати или дорађивати, јер је у складу са европским и светским стандардима и правилно регулише и штити права свих аутора.

Против промене закона су следећа удружења

УЛУПУДС, секција уметничке фотографије,
Удружење фоторепортера Србије (УФОС),
Фото савез Србије (ФСС),
Фото-асоцијација Војводине (ФАВ),
Асоцијација фотографских аутора (АФА),
Удружење спортских фотографа Србије (УСФС),
Организација фотографских аутора (ОФА),
Независно удружење новинара Србије (НУНС),
Удружење новинара Србије (УНС) и
Центар за развој фотографије (ЦРФ)

Scroll to Top