Шангри-ла, Кина
Фотографија: Шангри-ла, Кина - Марко Рупена

Питали смо фотографа Марка Рупену, једног од чланова колектива ”Kamerades”, шта за њега представља фотографија?
МР: Документарна фотографија је више или мање субјективан процес проналажења и издвајања одређене правилности из наизглед хаотичне стварности и усмеравање пажње посматрача на оно што фотограф сматра значајним, приликом објективног сагледавања стварности, изражавања субјективног става или подстицања других на развијање сопствених ставова.

Scroll to Top