Обавештавамо све чланове актуелног сазива скупштине да је седница ОФА заказана за четрвтак 28.12. 2023. са почетком у 17 часова на адреси Војводе Миленка 44.

Предвиђене су следеће тачке дневног реда:

  • Предлог да се укупан приход ОФА расподели на следећи начин: Фонд за расподелу ауторима 65 % од укупног прихода а 35% од укупног прихода на име трошкова рада организације;
  • Бод којим се обрачунавају тантијеме је 3.000,00 динара (коначно се утврђује за 2022 и 2023)
  • Предлог да се за 2023 из укупног прихода не издвајају новчана средства у фонд за културна и социјална давања.
Scroll to Top