Обавештавамо Вас да ће се у четвртак, 15.12.2022. у 18:30 часова у улици Војводе Миленка 44, Београд, одржати скупштина ОФА.

На седници Управног одбора ОФА која је одржана 12.12.2022. донете су следеће одлуке:

  • Заказана је скупштина ОФА за четвртак, 15.12.2022. у 18:30 часова у улици Војводе Миленка 44, Београд

Да се на скупштини разматрају следеће тачке дневног реда:

  • Предлог одлуке о расподели прихода ОФА у 2022.
  • Предлог одлуке о средствима издвојеним за социјална и културна давања за 2022.

Такође, на седници Управног одбора ОФА размотрен је материјал и то допис Завода за интелектуалну својину РС 990 број: 070-2022/18068-05 од 12.12.2022. којим се Завод изјаснио на предлог ОФА за заказивање седнице Управно одбора ОФА и тражио образложење ОФА о предлогу одлуке о расподели прихода у 2022. као и о њеној оправданости. Поред наведеног, достављамо и детаљно образложење ОФА које је упућено Заводу, а поводом траженог образложења.

Материјал за седницу скупштине ОФА и то допис Завода за интелектуалну својину РС 990 број: 070-2022/18068-05 од 12.12.2022. можете преузети са овог линка.

Scroll to Top