Обавештавамо Вас да ће се у уторак 10.05.2022. у 20:00 часова одржати телефонска седница управног одбора са следећим дневним редом:

1. Заказивање седнице скупштине ОФА за петак, 13.05.2022. у 18 часова у улици Војводе Миленка 44 (одржaвање седнице преко пуномоћника и то највише 20 чланова који заступају и остале чланове)
2. Усвајање годишњег извештаја о пословању за 2021.
3. Усвајање извештаја о улагању у културу у 2021.
4. Усвајање финансијског плана за 2022
5. Усвајање финансијског извештаја за 2021.
6. Усвајање ревизорског извештаја за 2021.
7. Усвајање годишњег обрачуна накнада за 2021.
8. Усвајање правилника о систематизацији радних места
9. Усвајање извештаја о раду Управног одбора ОФА
10. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора ОФА
11. Избор ревизора за 2021.

Документа су доступна за преузимање са овог линка.

Scroll to Top