На седници управног одбора ОФА, дана 24.12.2020. усвојен је предлог за одржавање седнице скупштине ОФА за 29.12.2020. У 14,00, електронским путем са следећим дневним редом:
1. Предлог да скупштина ОФА усвоји одлуку да трошкови рада организације у 2020. буду:
– 50% од наплаћених прихода организације а 50% исплата ауторима од наплаћених
Прихода
– и да се не издвоји накнада за културна и социјална давања.
– образложење са записник са седнице управног одбора ОФА 24.12.2020.
– извод из прихода за 2020, пројектовани приходи и остварени

2. Предлог извештаја о раду УО за 2020. -изјашњење председника УО
– образложење са записник са седнице управног одбора ОФА 24.12.2020.
3. Предлог да се у 2021. започене са расподелом накнада за 2020. на основу појединачног обрачуна а све у складу са приливом новчаних средстава.
– образложење са записник са седнице управног одбора ОФА 24.12.2020.
4. годишњи извештај Надзорног одбора – изјашњење председника надзорног одбора
– постављен на сајту ОФА

Пошто су нам се јавили чланови ОФА и дали друге предлоге за одржавање скупштине, благовремено ћемо обавестити чланове о начину расправе и гласања.

Записник УО

Scroll to Top