Примедбе на број фотокопир апарата и остале приговоре у вези рачуна ОФА
примамо искључиво преко електронске поште на следеће мејлове:

dusan.mijatovic@ofa.rs
svetlana.vukadinovic@ofa.rs

Рок за примедбе и приговоре је 8 дана од пријема опомене пред утужење, односно рачуна.

  • Текст тарифе за физичка и правна лица која обављају услуге фотокопирања можете видети на овој страници
  • Предлог и одлуку о доношењу тарифе можете преузети са ове странице
Scroll to Top