Обавештавају се аутори да су дужни сходно Закону о ауторском и сродним правима, обнове свој репетроар за 2018.
Треба да се доставе оригинали фотографија на диску или путем линка. Ово је потребно да би се утврдило ауторство на наведеним фотографијама.

директор
Светлана Вукадиновић

Scroll to Top