На седници УО ОФА, одржаној 07.12.2016. године, одлучено је да се правном заступнику ОФА, Душану Мијатовићу, да овлашћење да поднесе тужбе против кабловских реемитера који нису потписали нови уговор.

Scroll to Top