Управни одбор ОФА на седници одржане дана 03.06.2015. усвојила је одлуку о сазивању редовне скупштине ОФА и исправља позив за редовну годишњу скупштине те

П О З И В А
чланове скупштине ОФА за учествовање на редовној седници

која ће се одржати дана 15. 6. 2015. у 17,30 у сали Јосиф Панчић, у задужбини Илије М. Коларца у Београду, улица студенстски Трг бр. 5

 

Дневни ред седнице:

а. предлог за измену председника скупштине Вукашина Медића (његово именовање за заменика председника скупштине) и именовање Владимира Татаревића за председника скупштине

  1. предлог Плана расподеле
  2. предлог о повећању трошкова за рад
  3. редовни извештај УО
  4. Oсновa пословне политике, финансијски план и извештај о пословању
  5. редовни извештај НО

Молимо да сва питања и предлоге упутите електронском поштом да би се на њих одговорило од стране стручних служби ОФА или кроз излагање председника УО

Материјал за седницу можете преузети преко сајта ОФА

 

 У Београду дана 11.06.2015.                                            председник УО ОФА,
Жељко Шафар

Scroll to Top