Свако лице које користи фотографска ауторска дела тако што их умножава, има обавезу да за такво коришћење плати одговарајућу накнаду. Таква обавеза једнака је обавези када неко користи било чије право својине или пружа неке друге услуге. На пример уколико неко жели нешто да фотокопира нека документа доћи ће код вас и ви ћете му за пружање своје услуге наплатити тачно утврђену цену. Уколико неко не жели да плати цену за услугу фотокопирања, онда неће ни користити ваше услуге.

Исто тако и аутори фотографије потражују тачно утврђену накнаду за умножавање својих фотографија. Када ви, за своје клијенте, умножавате фотографије и за такво умножавање/фотокопирање наплаћујете одговарајућу цену, ви, односно фотокопирнице, имате обавезу да за такво коришћење платите накнаду ауторима фотографије.
Како је немогуће тачно одредити која фотографија ког аутора, у ком тренутку и где је умножена, постоји систем посебне накнаде по основу кога свако правно или фозичко лице које се бави фотокопирањем уз накнаду плаћа накнаду ауторима фотографије. Овакав систем устаљен је у међународној пракси и омогућава ауторима фотографије да за коришћење својих дела добију накнаду која ће им омогућити даље стварање.

Scroll to Top