ОФА – Организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 исправља оглас који је објављен у дневном листу “Данас” дана 7. новембра 2013. год. под број 5883 тако што се у позиву и даљем тексту позива иза речи репрезентативним удружењима корисника из реда правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду додаје и “репрезентативним удружењима увозника (и /или произвођачима) штампача, скенера и апарата за фотокопирање”.
У осталом делу оглас/позив остаје неизмењен.

У Београду, дана 8.11.2013.год.
ОФА – Организација фотографских аутора

Scroll to Top