Иницирани су преговори о тарифи објавом позива репрезентативним удружењима корисника и индивидуалним корисницима. У Службеном гласнику Републике Србије, на својој интернет страници и у дневном листу Данас.

Нису окончани преговори у вези тарифе.

Scroll to Top