Измена тарифе

Завод за интелектуалну својину Републике Србије дао је своју сагласност на предлог тарифе Организације Фотографских Аутора која је објављена дана 28.06.2016. у Службеном Гласнику бр. 59/2016. Текст тарифе можете прочитати на овом линку.

Позив кабловским реемитерима

ОФА – организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 којој је Завод за интелектуалну својину Републике Србије издао дозволу за обављање делатности колективног остваривања права аутора фотографије (Службени гласник РС бр. 67 од 31. 7. 2013.) – искључиво право да другом забрани или дозволи

Обавеза плаћања накнаде за коришћење ауторских дела

Свако лице које користи фотографска ауторска дела тако што их умножава, има обавезу да за такво коришћење плати одговарајућу накнаду. Таква обавеза једнака је обавези када неко користи било чије право својине или пружа неке друге услуге. На пример уколико неко жели нешто да фотокопира нека документа доћи ће код вас и ви ћете му …

Обавеза плаћања накнаде за коришћење ауторских дела Прочитај више »

Обавештење правним и физичким лицима која пружају услуге фотокопирања уз накнаду

Организација фотографских аутора ће у складу са добијеном дозволом за делатност колективног остваривања права аутора фотографије и Тарифом посебне накнаде, чију законитост је потврдио Завод за интелектуалну својину решењем од 05.05.2015. године и која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 42 од 11.05.2015. године, започети наплату

Редовна седница скупштине ОФА

Управни одбор ОФА на седници одржане дана 03.06.2015. усвојила је одлуку о сазивању редовне скупштине ОФА и исправља позив за редовну годишњу скупштине те П О З И В А чланове скупштине ОФА за учествовање на редовној седници која ће се одржати дана 15. 6. 2015. у 17,30 у сали Јосиф Панчић, у задужбини Илије …

Редовна седница скупштине ОФА Прочитај више »

Закључење међународног уговора о сарадњи са организацијом за заштиту ауторских права

 У складу са чланом 186. Закона о ауторском и сродним правима ОФА-организација фотографских аутора закључила је међународни уговор о сарадњи са организацијом за заштиту ауторских права –уметничких, архитектонских , филмских и аудиовизуелних радова (OOA-S), Праг, Република Чешка.

Уређење захтева за давање сагласности на предлог тарифе накнада ОФА

Бр. 2013/4698 Бр. 2013/4752 ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ 1 1 0 0 0 Б е о г р а д улица Књегиње Љубице бр. 5 УРЕЂЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРЕДЛОГ ТАРИФЕ НАКНАДА ОФА ОФА сходно позиву за уређење захтева од стране Завода за интелектуалну својину Србије (у даљњем тексту: Завод), уређује захтев под …

Уређење захтева за давање сагласности на предлог тарифе накнада ОФА Прочитај више »

Исправка позива удружењима корисника за учествовање у преговорима о тарифи

ОФА – Организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 исправља оглас који је објављен у дневном листу “Данас” дана 7. новембра 2013. год. под број 5883 тако што се у позиву и даљем тексту позива иза речи репрезентативним удружењима корисника из реда правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз накнаду додаје и …

Исправка позива удружењима корисника за учествовање у преговорима о тарифи Прочитај више »

Позив удружењима корисника за учествовање у преговорима о тарифи

На основу члана 173. a у вези члана 39. ст. 5 Закона о ауторском и сродним правима (“Службени гласник РС”, број 104/2009, 99/2011 и 119/2012) ОФА – Организација фотографских аутора, Београд, улица Милентија Поповића бр. 23/9 објављују П О З И В репрезентативним удружењима корисника из реда правних и физичких лица које врше услугу фотокопирања уз …

Позив удружењима корисника за учествовање у преговорима о тарифи Прочитај више »

Scroll to Top