Завод за интелектуалну својину Србије је даo сагласност на предложену тарифу ОФА која је ступила на правну снагу дана 22. 12. 2014.

Остаје да се изда сагласност за предложену Тарифу која се односи на висину накнаде која се односи на накнаду која се остварује од фотокопирница – физичка и правна лица која остварују накнаду од фотокопирања и увоз опреме за фотокопирање и сличну технику умножавања.

 • Тарифа за физичка и правна лица која обављају услуге фотокопирања уз накнаду увозника (произвођача) уређаја за фотокопирање и сличне технике копирања за некомерцијално умножавање фотографија објављена је у Службеном гласнику РС бр. 42 од 11. маја 2015. године.
  Законитост тарифе потврђена је решењем Завода за интелектуалну својину 990 број 021-2015/3151-05 од 5. маја 2015. године.

 • Тарифа накнада коју наплаћује ОФА по основу кабловског реемитовања фотографских дела објављена је у Службеном гласнику РС број 136 од 12. децембра 2014. године.
  Законитост тарифе потврђена је решењем Завода за интелектуалну својину 990 број 2014/5807 од 28. новембра 2014. године.

 • Тарифа за остваривање права на посебну накнаду (“Сл. гласник РС”, бр. 43/2013) – Преузимање
 • Уредба о утврђивању листе техничких уређаја и предмета за које постоји обавеза плаћања посебне накнаде носиоцима ауторског и сродних права (“Сл. гласник РС”, бр. 45/2010) – Преузимање
 • Завод за интелектуалну својину Републике Србије дао је своју сагласност на предлог тарифе Организације Фотографских Аутора која је објављена дана 28.06.2016. у Службеном Гласнику бр. 59/2016.
  Текст тарифе можете прочитати на овом линку.
Scroll to Top