Да би аутор стекао право на накнаду може закључити са организацијом ОФА уговор који на искључив начин уступа ОФА право на реемитовање фотографских дела из чл. 29. Закона са налогом да ОФА у своје име, а за његов рачун, закључује уговоре са корисницима фотографија о неискључивом уступању тог права.

ОФА је дужна да прикупља информације у вези реемитовања ауторских дела и за фотографе који нису закључили уговор са ОФА о искључивом уступању ауторских права из области фотографије.

Фотографије треба послати на CD-у са пописом ауторских дела (за сваку фотографију је потребно написати кључне речи) и биографиом (подаци за контакт и број рачуна банци).
Адреса за слање – Милентија Поповића 23/9.

Преузмите формулар са овог линка – Уговор о заступању (уступање на искључив начин права на реемитовање фотографских дела из члана 29. ЗАСП-а)

Преузмите са овог линка план расподеле на основу којих ОФА распоређује ауторима и носиоцима права тантијеме

Scroll to Top