ОФА

ОФА је организација која колективно остварује ауторска права свих фотографа. То значи, да се штите права како професионалних аутора тако и аматера из свих области фотографије (документаристичка, дневно политичка, спортска, историјска, модна, уметничка, културна и овде посебно ненабројане)

Завод за интелектуалну својину Србије је 16.07.2013. (објављено у Службеном гласнику РС број 67 од 31.07.2013.) издао дозволу ОФА за колективно остваривање имовинских права аутора из области фотографије која се односи на право да од кабловских реемитера наплаћује накнаду за реемитовање фотографија и два права на посебну накнаду (од фотокопирница – физичка и правна лица која остварују накнаду од фотокопирања и увозници/произвођачи фотокопир апарата и сличних техника умножавања.

Чланови ОФА не плаћају чланарину.

Циљеви организације:
1. Остваривање имовинских права фотографа и носиоца тих права;
2. Депоновање ауторских дела из области фотографије;
3. политичко-правна заштита фотографа (учествовање у законодавним пројектима, акције и поступци заштите права фотографа;

Билатерални уговори
ОФА има закључене уговоре са сродним организацијама и то:
– VG Bild-Kunst – Бон, Немачка (организација која штити само ауторе фотографија)
– OOAS – Праг, Чешка
– The Society Bildkupphovsprat i Sverige (BUS) – Стокхолм, Шведска
– Graphiques et Plastiques ADAGP – Париз, Француска
– ALBAUTOR – Тирана, Албанија

Међународни уговори
– CISAC – Париз, Француска
Међународна организација која штити права многих аутора и аутора музике широм света, ОФА је чланица
European Visual Artits EVA – Брисел, Швајцарска
Европска организација која штити права аутора визалних уметности, ОФА је чланица