ОФА је организација која колективно остварује ауторска права свих фотографа. То значи, да се штите права како професионалних аутора тако и аматера из свих области фотографије (документаристичка, дневно политичка, спортска, историјска, модна, уметничка, културна и овде посебно ненабројане)

Завод за интелектуалну својину Србије је 16.07.2013. (објављено у Службеном гласнику РС број 67 од 31.07.2013.) издао дозволу ОФА за колективно остваривање имовинских права аутора из области фотографије, обновљена 06.07.2023. (решење о обнови дозволе), која се односи на право да од кабловских реемитера наплаћује накнаду за реемитовање фотографија и два права на посебну накнаду (од фотокопирница – физичка и правна лица која остварују накнаду од фотокопирања и увозници/произвођачи фотокопир апарата и сличних техника умножавања.

Чланови ОФА не плаћају чланарину.

Циљеви организације:
1. Остваривање имовинских права фотографа и носиоца тих права;
2. Депоновање ауторских дела из области фотографије;
3. Политичко-правна заштита фотографа (учествовање у законодавним пројектима,
акције и поступци заштите права фотографа);

Билатерални уговори
ОФА има закључене уговоре са сродним организацијама и то:
– VG Bild-Kunst – Бон, Немачка (организација која штити само ауторе фотографија)
– OOAS – Праг, Чешка
– The Society Bildkupphovsprat i Sverige (BUS) – Стокхолм, Шведска
– Graphiques et Plastiques ADAGP – Париз, Француска
– ALBAUTOR – Тирана, Албанија
UARA – Украјинска агенција за заштиту ауторских права Украјине
– VEGAP – Шпанска организација за заштиту ауторских права

Међународни уговори
– CISAC – Париз, Француска
Међународна организација која штити права многих аутора и аутора музике широм света, ОФА је чланица
– European Visual Artits EVA – Брисел, Швајцарска
Европска организација која штити права аутора визалних уметности, ОФА је чланица

Scroll to Top