Радно време организације – 08:00 – 15:00
Радно време са странкама – 10:00 – 12:00 (уз претходну најаву)
Милентија Поповића 23/9, Нови Београд
телефон: 011/ 613-47-49

Правни заступник – адвокат Душан М. Мијатовић – advdusan.mijatovic@gmail.com


Председник управног одбора
Жељко Шафар                          

zeljko.safar@ofa.rs


директор
Светлана Вукадиновић

svetlana.vukadinovic@ofa.rs
телефон: 011/ 362-16-24


правна служба
Даниела Ђуричић

daniela.djuricic@ofa.rs
телефон: 011/ 362-16-24


рачуноводство
Зорица Јосиповић

zorica.josipovic@ofa.rs
телефон: 011/ 362-16-24

 

Scroll to Top