Обавештења

Иницирани су преговори о тарифи

Иницирани су преговори о тарифи објавом позива репрезентативним удружењима корисника и индивидуалним корисницима. У Службеном гласнику…

Позив кабловским реемитерима

ОФА – организација фотографских аутора, Београд, улица Владимира Поповића 36/18 којој је Завод за интелектуалну својину…