Организација фотографских аутора ће у складу са добијеном дозволом за делатност колективног остваривања права аутора фотографије и Тарифом посебне накнаде, чију законитост је потврдио Завод за интелектуалну својину решењем од 05.05.2015. године и која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 42 од 11.05.2015. године, започети наплату
посебне накнаде од правних и физичких лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду.

Појединачи обрачуни посебне накнаде биће слати на адресе правних и физичких лица која пружају услуге фотокопирања уз накнаду.

За све ближе информације и објашњења, можете се обратити Организацији фотографских аутора – ОФА на број телефона 011 36 21 624.

Scroll to Top