Приговор на препознате фотографије

Фотограф Оксана Тоскић приговорила је на свој појединачни обрачун и доставила је податке за још осам фотографија која је пронашла у нашој архиви.