Приговор на препознате фотографије

Фотограф Оксана Тоскић приговорила је на свој појединачни обрачун и доставила је податке за још осам фотографија која је пронашла у нашој архиви.

0 replies on “Приговор на препознате фотографије”