ПРИСТУПНИ УГОВОРИ

Да би аутор стекао право на накнаду може закључити са организацијом ОФА уговор који на искључив начин уступа ОФА право на реемитовање фотографских дела из чл. 29. Закона са налогом да ОФА у своје име, а за његов рачун, закључује уговоре са корисницима фотографија о неискључивом уступању тог права.

ОФА је дужна да прикупља информације у вези реемитовања ауторских дела и за фотографе који нису закључили уговор са ОФА о искључивом уступању ауторских права из области фотографије.

Фотографије треба послати на CD-у са пописом ауторских дела (за сваку фотографију је потребно написати кључне речи) и биографиом (подаци за контакт и број рачуна банци).
Адреса за слање – Милентија Поповића 23/9.

Преузмите формулар са овог линка – Уговор о заступању (уступање на искључив начин права на реемитовање фотографских дела из члана 29. ЗАСП-а)

Преузмите са овог линка план расподеле на основу којих ОФА распоређује ауторима и носиоцима права тантијеме